Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.06.2018 Uchwała Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/318/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/317/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała Nr XLII/314/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 20.03.2018 Uchwała Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/294/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018″ Szczegóły
Akty prawne 14.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018″ Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/279/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 Szczegóły