Organizacje Pozarządowe i Pożytek Publiczny – Program współpracy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.” Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″ Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Więcbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr LIII/418/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Akty prawne 14.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018″ Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Więcbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.” Szczegóły