Organizacje Pozarządowe i Pożytek Publiczny – Konkursy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Szczegóły
Akty prawne 16.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie Nr 0050.35.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2016 r, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły