Organizacje Pozarządowe i Pożytek Publiczny – Konkursy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. Szczegóły