Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2019 Uchwała Nr 10/Kd/2019 z 15.01.2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Uchwała nr 5/D/2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Uchwała Nr 2 /Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Uchwała Nr 1/D/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Uchwała Nr 9/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Uchwała Nr 9/P/2016 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała Nr 14/Dpr/2015 Składu Orzekającego nr 1 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała Nr 14/Kd/2015 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.01.2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała Nr 8/D/2015 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.01.2015 r Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała Nr 8/Kd/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork Szczegóły