Ogłoszenia i zapytania o cenę

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa dróg na Osiedlu Łopiennik w Więcborku – II etap Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Przebudowa dróg na Osiedlu Łopiennik w Więcborku – II etap Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: CYKLOP T-214, samochód strażacki FS LUBLIN ŻUK A 15C, samochód strażacki FS LUBLIN ŻUK A 06B Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór – roboty uzupełniające”. Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na zadanie: Opracowanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zadanie: Opracowanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych Szczegóły
Artykuł 09.12.2015 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na zadanie: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 1 kV – oświetlenie drogowe na Oś. Piastowskim w Więcborku – montaż 4 lamp” Szczegóły
Artykuł 16.11.2015 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na zadanie: „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Więcborku – wymiana okien i drzwi” Szczegóły