Ogłoszenia i zapytania o cenę

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Realizacja zajęć w ramach projektu pn. Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach. Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie – Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe: „Wykonanie, dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego” Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Więcborku ogłasza przetarg ofertowy na renowację studni głębinowej Nr 2 ujęcia wody w miejscowości Sypniewo Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przebudowa dróg na Osiedlu Łopiennik w Więcborku – II etap Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Przebudowa dróg na Osiedlu Łopiennik w Więcborku – II etap Szczegóły