Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2018 Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – SB.6733.10.2018 z dnia 26.07.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4- nr projektu SEp0701B na terenie dz. nr 278/55 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.14 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.11.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.10.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.11.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa SR.6131.1.9.2018 Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.1.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie A o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 43 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork) Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.10.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie G o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr: 19 i 23/1, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły