Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.1.2018) Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranym materiale dowodowym w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowanych pomiędzy: km 6+056,a km 7+556 (odc. nr 1 – 1,500 km); km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2 = 3,000 km) jej przebiegu”. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.2.2018.8 o ponownym prowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie B o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 29, 30, 31 i części działki nr 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork ) Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (SR. 6131.1.13.2018) Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.8.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie F o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 43 i 44/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.7.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie E o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 44/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.12.2018 Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR. 6131.1.12.2018) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.6.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie D o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.5.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie C o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły