Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – SB.6733.10.2018 z dnia 26.07.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4- nr projektu SEp0701B na terenie dz. nr 278/55 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.14 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.11.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.10.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.11.2018 Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa SR.6131.1.9.2018 Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.1.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie A o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 43 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork) Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.10.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie G o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr: 19 i 23/1, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowanych pomiędzy: km 6+056,a km 7+556 (odc. nr 1 – 1,500 km); km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2 = 3,000 km) jej przebiegu”. Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.10.2018) Szczegóły