Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.123.2015 Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.122.2015 Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.121.2015 Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.120.2015 Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.124.2015 Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.123.2015 Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.122.2015 Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.121.2015 Szczegóły
Artykuł 09.06.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.120.2015 Szczegóły
Artykuł 05.06.2015 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dowodowego … budowa kanalizacji sanitarnej w m. Runowo Krajeńskie Szczegóły