Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.132.2015 Szczegóły
Artykuł 07.07.2015 Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Runowo kr. gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.07.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Runowo Kr. gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 25.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.131.2015 Szczegóły
Artykuł 25.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.130.2015 Szczegóły
Artykuł 25.06.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.131.2015 Szczegóły
Artykuł 25.06.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.130.2015 Szczegóły
Artykuł 11.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.129.2015 Szczegóły
Artykuł 11.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.128.2015 Szczegóły
Artykuł 11.06.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.127.2015 Szczegóły