Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak sprawy: SR.6220.1.12.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu węzła betoniarskiego oraz instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, a także budowie warsztatu samochodowego i infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 72/2 w miejscowości Zabartowo, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.15.2018.5) o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie I o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 19, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.14.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie J o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka- znak sprawy: SR.6220.1.13.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie H o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 23/9, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zawiadomienie o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.16.2018 Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.2.2018.11) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie B o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 29, 30, 31 i część działki nr 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork) Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.11.2018.6) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 4 obręb Więcbork 2 Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.4.2013) o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW zamontowanych na konstrukcji stalowej, zakotwionej w gruncie metodą wciskania lub wbijania, inwerterów oraz wolnostojących stacji transformatorowo-rozdzielczych wraz z pozostałą infrastrukturą elektroenergetyczną na działce nr ewid. 38 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.15.2018) Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.10.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie G o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 19 i 23/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły