Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.2.2018.8 o ponownym prowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie B o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 29, 30, 31 i części działki nr 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork ) Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (SR. 6131.1.13.2018) Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.8.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie F o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 43 i 44/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.7.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie E o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 44/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.12.2018 Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR. 6131.1.12.2018) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.6.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie D o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie (znak sprawy: SR.6220.1.5.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie C o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” Szczegóły