Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.200.2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.199.2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.198.2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.201.2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.200.2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.199.2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.198.2015 Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.197.2015 Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Informacja wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – adaptacja budynku i terenu na potrzeby punktu skupu złomu, odzysku miedzi z kabli oraz przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska Gminy Więcbork na lata 2016-2019″ Szczegóły