Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.14.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie J o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka- znak sprawy: SR.6220.1.13.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie H o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 23/9, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zawiadomienie o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.16.2018 Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.2.2018.11) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie B o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 29, 30, 31 i część działki nr 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork) Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.11.2018.6) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 4 obręb Więcbork 2 Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.4.2013) o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW zamontowanych na konstrukcji stalowej, zakotwionej w gruncie metodą wciskania lub wbijania, inwerterów oraz wolnostojących stacji transformatorowo-rozdzielczych wraz z pozostałą infrastrukturą elektroenergetyczną na działce nr ewid. 38 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.15.2018) Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.10.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie G o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 19 i 23/1 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.1.2018) Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranym materiale dowodowym w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowanych pomiędzy: km 6+056,a km 7+556 (odc. nr 1 – 1,500 km); km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2 = 3,000 km) jej przebiegu”. Szczegóły