Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.27.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.26.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Informacja o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa farmy fotowoltanicznej „Więcbork II” … zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pęperzyn Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Informacja o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa farmy fotowoltanicznej „Więcbork I” … Szczegóły
Artykuł 02.03.2016 Informacja o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.25.2016 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.24.2016 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.23.2016 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.22.2016 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.21.2016 Szczegóły