Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.34.2016 Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.33.2016 Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.32.2016 Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.31.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.30.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.29.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.28.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.27.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.26.2016 Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Informacja o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa farmy fotowoltanicznej „Więcbork II” … zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pęperzyn Szczegóły