Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.04.2016 Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa elektrowni fotowoltanicznej „Runowo 2 o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko – adaptacja budynku i terenu na potrzeby punktu skupu złomu, odzysku miedzi z kabli oraz przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na działce o nr ewid. 17/9 w miejscowości Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.56.2016 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.56.2016 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2016 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.54.2016 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.53.2016 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.52.2016 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.56.2016 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2016 Szczegóły