Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.2.2019) Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.1.2019) Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2018.7) o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu węzła betoniarskiego oraz instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, a także budowie warsztatu samochodowego i infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 72/2 w miejscowości Zabartowo, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.14.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie J o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.13.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie H o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 23/9, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Obwieszczenie dotyczące dodatkowych polowań – SR.6151.3.2019 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Obwieszczenie dotyczące dodatkowych polowań – SR.6151.2.2019 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Obwieszczenie dotyczące dodatkowych polowań – SR.6151.1.2019 Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak sprawy: SR.6220.1.12.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu węzła betoniarskiego oraz instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, a także budowie warsztatu samochodowego i infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 72/2 w miejscowości Zabartowo, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.15.2018.5) o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie I o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 19, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły