Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.95.2016 Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.94.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.87.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.86.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.85.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.87.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.86.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.85.2016 Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – adaptacja budynku i terenu na potrzeby punktu skupu złomu, odzysku miedzi z kabli oraz przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na dz. 17/9 Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.79.2016 Szczegóły