Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.07.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.105.2016 Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.104.2016 Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.103.2016 Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.102.2016 Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.101.2016 Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa farmy fotowoltaicznej „Więcbork II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pęperzyn Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa farmy fotowoltaicznej „Więcbork I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zgniłka Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.100.2016 Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.98.2016 Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.97.2016 Szczegóły