Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia drzew (SR.6131.1.15.2019) Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.18.2019 z dnia 06.08.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Pocztowej w m. Więcbork, na terenie działki nr 267 obręb 2, m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.17.2019 z dnia 06.08.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Gdańskiej w m. Więcbork, na terenie działki nr 82 obręb 1, m. Więcbork oraz działki nr 43/37 obręb 2, m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.14.2019) Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie K o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) (znak sprawy: SR.6220.1.16.2018.11) Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.12.2019) Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.13.2019) Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.2.2019. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 123/1, obręb Lubcza Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.11.2019) Szczegóły