Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.12.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu węzła betoniarskiego oraz instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, a także budowie warsztatu samochodowego i infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 72/2 w miejscowości Zabartowo, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.9.2018.11 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie otwartego rowu melioracyjnego i budowie urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork (działki: 343, 339/1, 340/1, 338/1-a, 11, 12, 289/2 LP, 13/1, 14, 15, 341/1, 331, 336/1 obręb Sypniewo) Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.8.2019) Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.7.2019) Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.6.2019) Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2019.2) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją gazową w/c oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Więcbork, ul. Wyzwolenia, dz. nr ewid. 369/17 obręb 0004 Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.5.2019) Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.3.2019) Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.4.2019 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły