Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.3.2019.3 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr ewid. 17/8 i 17/9 zlokalizowanych w Więcborku Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.20.2019) Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SB.6733.20.2019) z dnia 16.09.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 256/22 w obrębie Lubcza na terenie działki nr 256/24 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.201.2019 Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.19.2019 Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2019 z dnia 12.09.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza i słupa głowicowo-odłącznikowego SN 15kV oraz stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjno-usługowego na działce nr 72/2 w Zabartowie, na terenie działek nr 320, 321, 72/2 obręb Zabartowo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.18.2019) Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.16.2019) Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia drzew (SR.6131.1.15.2019) Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.18.2019 z dnia 06.08.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Pocztowej w m. Więcbork, na terenie działki nr 267 obręb 2, m. Więcbork Szczegóły