Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2017 Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Informacja o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – budowa chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, na dz. nr 343 w m. Wymysłowo, gm. Więcbork, powiat Sępoleński – SR.6220.1.1.2017 Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Złotów – Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151 Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.51.2017 Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.50.2017 Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.51.2017 Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.50.2017 Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.46.2017 Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.44.2017 Szczegóły