Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.11.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.56.2017 Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 6.11.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 268/1, 268/2, 259 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.54.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.53.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.52.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.54.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.53.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.52.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2017 Szczegóły