Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Złotów – Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151″ (SR.6220.1.2.2017) Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Zlotów – Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151″ (SR.6220.1.2.2017) Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.64.2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.63.2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.62.2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.64.2017) Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.62.2017) Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.61.2017) Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa (SR.6131.1.56.2017) Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.61.2017 Szczegóły