Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko i rozpoczęci procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, na dz. nr 343 w m. Wymysłowo, gm. Więcbork, powiat sępoleński SR.6220.1.1.2017 Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.2.2018) Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.1.2018) Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo Puszcza” (znak sprawy: WOO4260.197.2017.DK.8) Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Złotów – Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151″ (SR.6220.1.2.2017) Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Zlotów – Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151″ (SR.6220.1.2.2017) Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.64.2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.63.2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.62.2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.64.2017) Szczegóły