Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.170.2014 Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.169.2014 Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.168.2014 Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.167.2014 Szczegóły
Artykuł 08.12.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.166.2014 Szczegóły
Artykuł 05.12.2014 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa – rozbudowa istniejącej instalacji do nakładania powłok … Szczegóły
Artykuł 25.11.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.164.2014 Szczegóły
Artykuł 25.11.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.163.2014 Szczegóły
Artykuł 25.11.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.162.2014 Szczegóły
Artykuł 25.11.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.161.2014 Szczegóły