Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.148.2014 Szczegóły
Artykuł 15.10.2014 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku … – rozbudowa istniejącej instalacji do nakładania powłok galwanicznych o dodatkowy etap procesu technologicznego … Szczegóły
Artykuł 15.10.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.147.2014 Szczegóły
Artykuł 15.10.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.146.2014 Szczegóły
Artykuł 15.10.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.142.2014 Szczegóły
Artykuł 15.10.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.147.2014 Szczegóły
Artykuł 15.10.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.146.2014 Szczegóły
Artykuł 14.10.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.142.2014 Szczegóły
Artykuł 02.10.2014 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.120.2014 Szczegóły
Artykuł 16.09.2014 Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego – chlewnia na głębokiej ściółce na działce nr 179/1 w Zabartowie – SR.6220.1.4.2014 Szczegóły