Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.5.2018 z dnia 10.05.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 159, 177, 172/1, 191/1 obręb jeleń, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Informacja o wydaniu decyzji o usunięciu drzewa SR.6131.1.3.2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.7.2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.5.2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.4.2018 Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.5.2018) Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.4.2018) Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia – budowa chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, na dz. nr 343 w m. Wymysłowo, gm. Więcbork, powiat sępoleński (znak sprawy: SR.6220.1.1.2017) Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.3.2018) Szczegóły