Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowanych pomiędzy: km 6+056,a km 7+556 (odc. nr 1 – 1,500 km); km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2 = 3,000 km) jej przebiegu”. Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.10.2018) Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.12 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.420.84.2018.JO.9 – o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.8.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie F o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki: nr 43 i 44/1, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.7.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie E o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 44/1, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie C o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.9.2018) Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.8.2018) Szczegóły