Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie A o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 43 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork) – znak sprawy: SR.6220.1.1.2018.6 Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.8.2018) Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.7.2018 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.6.2018 z dnia 10.05.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 364/10 obręb 4 m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.5.2018 z dnia 10.05.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 159, 177, 172/1, 191/1 obręb jeleń, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Informacja o wydaniu decyzji o usunięciu drzewa SR.6131.1.3.2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.7.2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.5.2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa SR.6131.1.4.2018 Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.5.2018) Szczegóły