Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia – budowa chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, na dz. nr 343 w m. Wymysłowo, gm. Więcbork, powiat sępoleński (znak sprawy: SR.6220.1.1.2017) Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.3.2018) Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa (SR.6131.1.1.2018) Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo Puszcza” (znak sprawy: WOO4260.197.2017.DK.13) Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie z dnia 21.02.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-SR.6220.1.2.2017-dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku 33+255 do km 50+151 Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie z dnia 21.02.2018r.-SR.6220.1.2.2017 -dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo Puszcza” (znak sprawy: WOO4260.197.2017.DK.11) Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.2.2018) Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko i rozpoczęci procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, na dz. nr 343 w m. Wymysłowo, gm. Więcbork, powiat sępoleński SR.6220.1.1.2017 Szczegóły