Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie K o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) (znak sprawy: SR.6220.1.16.2018.11) Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.12.2019) Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.13.2019) Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.2.2019. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 123/1, obręb Lubcza Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.11.2019) Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.16.2018 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie K o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.10.2019) Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.12.2018.9) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu węzła betoniarskiego oraz instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, a także budowie warsztatu samochodowego i infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 72/2 w miejscowości Zabartowo, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.9.2018.11 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie otwartego rowu melioracyjnego i budowie urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork (działki: 343, 339/1, 340/1, 338/1-a, 11, 12, 289/2 LP, 13/1, 14, 15, 341/1, 331, 336/1 obręb Sypniewo) Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.8.2019) Szczegóły