Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2020 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.3.2020) Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.2.2020 Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.1.2020 Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2019.6) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją gazową w/c oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Więcbork, ul. Wyzwolenia, dz. nr ewid. 369/17 obręb 0004 Więcbork Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.602.1.2019) o konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2019.4)o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją gazową w/c oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Więcbork, ul. Wyzwolenia, dz. nr ewid. 369/17 obręb 0004 Więcbork Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2019.3) o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Adamowo zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 255/6-LP, 266/1-LP, 267/4-LP, 274/9-LP, 274/10-LP obręb Sypniewo w gminie Więcbork, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.2.2019.12 o ponownym prowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 123/1, obręb Lubcza Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2019.1) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Adamowo zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 255/6-LP, 266/1-LP, 267/4-LP, 274/9-LP, 274/10-LP obręb Sypniewo w gminie Więcbork, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.9.2018.14) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie otwartego rowu melioracyjnego i budowie urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork Szczegóły