Gospodarka odpadami

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.05.2019 Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 wrzesnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Więcbork w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 02.05.2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Selektywna zbiórka popiołu Szczegóły