Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.18o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.08.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza” Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi – ul. Strzelecka w Więcborku – II etap” Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – ławek z oparciem, stojaków na rowery, lunety widokowej, koszy na odpady zmieszane” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2018 Waldemar Kuszewski – Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.06.2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM W WIĘCBORKU Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie D o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.06.2018 Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 5 czerwca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. windykacji zaległości podatkowych i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.06.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Szczegóły