Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 15.10.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Projekty uchwał XLVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Przetargi 26.09.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 514/43 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Przetargi 11.09.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej – rolnej: działka nr 486/3 obręb Sypniewo: Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.18o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.08.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza” Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi – ul. Strzelecka w Więcborku – II etap” Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – ławek z oparciem, stojaków na rowery, lunety widokowej, koszy na odpady zmieszane” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2018 Waldemar Kuszewski – Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Szczegóły