Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 12.03.2018 Oświadczenie majątkowe Grażyna Witczak Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – ławek z oparciem, stojaków na rowery, lunety widokowej, koszy na odpady zmieszane” Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 31.01.2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.02.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na Os. Piastowskim w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – ul. W. Łokietka Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.01.2018 Burmistrz Więcborka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku w Więcborku Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.01.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2018 r. Szczegóły
Przetargi 09.01.2018 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż dz. 88/35 obręb Więcbork 1 Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.01.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.63.2017) Szczegóły
Przetargi 19.12.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły