Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 11.03.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Uchwała Nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.9.2019 z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 390/14 w obrębie Więcbork 4 położonej w Więcborku przy ulicy Rodziny Ulmów, na terenie działek nr 391/4, 390/15 Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Protokół Komisji rewizyjnej z dnia 27.02.2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.02.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i rozładunek gruzu budowlanego (kruszonego, frakcjonowanego 0-65 mm) na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.01.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.12.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – ławek z oparciem, stojaków na rowery, lunety widokowej, koszy na odpady zmieszane” Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Protokół Nr XLVII z czterdziestej siódmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.09.2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.11.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie Nr 0050.47.A.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Więcbork Szczegóły