Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 15.06.2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM W WIĘCBORKU Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie D o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.06.2018 Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 5 czerwca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. windykacji zaległości podatkowych i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.06.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu Szczegóły
Przetargi 16.05.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza rekreacyjno-sanitarnego, zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego przy ul. Plażowej 2 w Więcborku – cz. dz. nr 407/1 obręb Więcbork 4 Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.04.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Więcbork” Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.04.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa i rozładunek gruzu budowlanego (kruszonego, frakcjonowanego 0-65 mm) na utwardzenie dróg gminnych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.03.2018 Oświadczenie majątkowe Grażyna Witczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej – za rok 2017 Szczegóły