Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.10.2018 Komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody w Pęperzynie Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Komunikat w sprawie jakości wody dostarczanej mieszkańcom Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 XLVI sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 29.08.2018r. Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Aktualna taryfa opłat za wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – CZERWIEC 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 KOMUNIKAT NR 4/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 14.06.2018r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sypniewie gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Szczegóły