Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.06.2017 Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w czerwcu 2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Terminy Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – Maj 2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Terminy Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – Kwiecień 2017r. Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Zebranie wiejskie w Sołectwie Zabartowo Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – rozbudowa budynku stolarsko-tapicerskiego z częścią socjalną i budową portierni w Runowie Kraj. (znak sprawy: SR.6220.1.7.2016) Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Więcbork w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Ogłoszenie Animator – Moje boisko – ORLIK 2012 Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Zebrania wiejskie Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Informacja o zamiarze przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego Szczegóły