Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2019 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – MARZEC 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Zapytanie o cenę usługi cateringowej – w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Więcbork” Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 VI sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 28.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – MARZEC 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – LUTY 2019r. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Dofinansowanie na demontaż azbestu w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2018.7) o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu węzła betoniarskiego oraz instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, a także budowie warsztatu samochodowego i infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 72/2 w miejscowości Zabartowo, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – 29 STYCZEŃ 2019r.: Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Ogłoszenie o naborze instruktorów do przeprowadzania szkoleń Szczegóły