Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Aktualna taryfa opłat za wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – CZERWIEC 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 KOMUNIKAT NR 4/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 14.06.2018r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sypniewie gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu maju 2018 r. Szczegóły