Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2020 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – Styczeń 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w grudniu 2019 r.: Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 XVI sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 19.12.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 17.12.2019 Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.602.1.2019) o konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Sprostowanie oświadczenia majątkowego Radnych Rady Miejskiej w Więcborku składanych za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – listopad 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 XIV sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 30.10.2019r. Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. 28 Stycznia i części ul. Wyzwolenia w Więcborku – roboty uzupełniające w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 21 października 2019 r. – termin polowania zbiorowego Szczegóły