Burmistrz Więcborka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Załącznik Nr 4
  • Nazwa jednostki zlecającej:Burmistrz Więcborka
  • Wydział:Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  • Miejsce pracySzkoła Podstawowa w Zakrzewku
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-05-09
  • Termin składania dokumentów2017-06-22
  • Sposób składania dokumentówOferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz telefonem kontaktowym lub/i adresem e-mail
  • Miejsce składania dokumentówBiuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
   2. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweNie dotyczy
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyNie dotyczy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian