Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 15.01.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania zakładu produkcyjnego SBN w Runowie Krajeńskim na terenie dz. nr 32/3, 32/5, 32/6, 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 15.01.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na terenie dz. nr 269/9, 559/15 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.106.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego z dnia 28.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Protokół Nr XXXVIII z trzydziestej ósmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.11.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała Nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich działki nr 158/7, 158/10 i 158/11 w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w obrębie ewidencyjnym Witunia, gmina Więcbork Szczegóły