Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2018 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.2.2018 z dnia 14.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV dla zasilania zakładu produkcyjnego SBN w Runowie Krajeńskim na terenie działek nr 32/3, 32/5, 32/6, 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo Puszcza” (znak sprawy: WOO4260.197.2017.DK.13) Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Brak wody w Sypniewie i miejscowościach zasilanych z Sypniewa w dniu 13 marca 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.03.2018 Oświadczenie majątkowe Grażyna Witczak Szczegóły
Akty prawne 12.03.2018 Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.1.2018 z dnia 09.03.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV na terenie działek nr 269/9, 559/15 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Wzór oświadczenia majątkowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – ławek z oparciem, stojaków na rowery, lunety widokowej, koszy na odpady zmieszane” Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Protokół Nr XL z czterdziestej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.01.2018 r. Szczegóły