Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2019 Protokół z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 13.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Protokół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 18.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 24.06.2019r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Protokół nr 10 z obrad dziesiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 26.06.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 18.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.20.2019) Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – WRZESIEŃ 2019r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Projekty uchwał XIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 25.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 XIII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 25.09.2019r. Szczegóły