Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.01.2020 zarządzenie Nr 0050.10.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do prowadzenia działań związanych z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do prowadzenia działań związanych z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – podatki Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 XVII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 22.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.4.2020 Szczegóły
Akty prawne 22.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 22 stycznia 2020 r.w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.99.OC.2.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.99.OC.1.2019 Burmistrza Wiecborka z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Więcbork Szczegóły